yarak

giriniz kaydediliyor

işlem bitince otomatik olarak girinize yönlendirileceksiniz. hoşunuza gitmeyen bir şey varsa girinizi daha sonra düzenleyebilir veya tamamen silebilirsiniz.

girinize bir görsel eklemek için dosya veya dosyaları buraya bırakın
dosya(lar) otomatik olarak yüklenecektir.

(bkz: ) `` TR
1
legionturk
haydi şurayı "yaralım" daki tırnak içindeki kelimeyle aynı annama gelen kelime yani bu cumleyi haydi şurayı yarak olarakta yazabiliriz
skuba
türk dil kurumunun sözlüğüne göre ilkin silah anlamına gelir.ikincil anlamı erkeklik organıdır.bahis konusu isim , yarmak eyleminden türeyerek , yaran aygıt ya da dışlık anlamı taşıyan cisim , nesne anlamında yarak olarak ortaya çıkmıştır.zamanlar insanlar , kimilerince bahis konusu ismin kaba anlamını ön plana çıkarmak amacıylan yarrak şeklinde iki r ile ifade edilmiştir.
chixculub
olaya etimolojik bakarsak tarak ve yarak ın sondan ekleme olayından elti oldukları düşünülebilir. köklerine indiğimizde bu kelimeler şu nedenlerden eltilerdir:
tarak:ta-rak ; ta nın arkasına rak getirilmek suretiyle vuku bulur. ta türkçemizde uzaklığı belirtir. efsaneye göre uzağa yolculuğa çıkan bir oğlancık annesine bu nesneyi getirmiştir. annesi oğlundan hazineler beklerken gördüğü nesne karşısında :
-ta oralaradan getire getire bunu mu getirdin? demiş ve ta nın "sonuna biryerlerden getirilen şey" yapan isimden isim türetme eki -rak gelerek tarak olmuştur.
yarak:yaa-rak; yaa nın arkasına rak getirtilmek suretiyle türetilir ki dilimiz türetken bir dil. bu kelime de bir efsaneye dayanır. orta asya da karakuş dağlarıdan sağa dönüp dümdüz gittikten sonra kasapın karşısında bulunan baykal gölünün civarında geçmiş bu hadise. bilirsiniz ki türk oğlu kutlarla cinsi elagaya girmiş ve ancak soyunu sürdürebilmiştir.(ergenekon) efendim kaçırılan bu türk kızancıkları kurtlar tarafından büyütülmüşler. büyüdükçede olgunlaşmaktadırlar. bunları büyüten kurt öldüğünden dolayı kurt kardeşleriyle beraber yaşamaya devam ediyorlarmış .büyüdükçe arada bir pipileri ne olduğunu kavrayamadıklarından bir sebepten dolayı zank diye kalkmaktadır. azıcık ofeledikten sonra geçtiğini farkeden türk oğlu 31 i bulmuş oluyorlar ama kurt kardeşlerinden onu nasıl kullanacaklarını da öğrendikten sonra birbirlerine:
-yaa bu demek ki bu işe yarıyor hadi gidip şu kurda yapalım demişlertir.
işte bu güzel efsaneyle beraber yaa nın ardına rak eki yani bir ünlemden isim yapan ek ile yaa-rak kelimesini bulmuşlardır. daha sonra 2. a'nın yerine 2. bir r harfi gelmiştir.
tar-ak: tar ın arkasına ak eki getirilmek suretiyle oluştuğuna dair rivayetler var.etimolog ethem bu konuda şöyle diyor: tar doğu anadolu ve azerbaycanda çalınan bir çalgı türüdür. efendim tar neden yapılır ahşaptan yapılır değilmi?ahşap ta odundan yapılır ama tar diğer sazlardan ayıran göğsünün deri kaplama olmasıdır.yani ben ne demek istiyorum . efendim tarı nasıl yapmışlarsa türkler tarağıda öyle yapmışlardır yani plastikten değil odundan üstünede deri geçirmişlerdir.tar ın sonuna aynı metaryalden yapıldığını belirtmek için sonuna ak eki getirmişlerdir. daha fazla bilgiyi kitabımdan okuyabilirsiniz: nerden geliyor bu kelimeler? isimini taşımaktadır kendileri.
yar-ak: yar ın ardına ak getirilerek türetilir. yar yani mastar hali yar-mak. ewet bunu her hali ile anlayabilirsiniz yarma işini yapan nesne .yar maktan yarak. basit ve öz .
tara-k: taramak işini yapan nesne tara nın sonuna k eki koymuşlar ve bu kelimeyi türkçemize kazandırmışlardır atalarımız.
yara-k: yaramak eylemine tamı tamına uyan nesne anlamına sokmak için yara nın sonuna k getirmişlerdir.baya akıllı insanlarmış atalarımız herkesin işin yarıyor de me?
1