yasanın uygulayıcısı

paradoksyasayanadam paradoksyasayanadam
bu ülkede devletin tamamını temsil eden bir başkanlık makamı bulunmuyor, bundan mütevellit devlet kurumları kendisinden güven alabilecekleri bir irade eksikliği karşısında hükümetin gölgesine sığınıyor. hükümetin devletin işleyişini aksatan uygulamaları devlet başkanlığı (önceki yönetimde cumhurbaşkanı) gibi bir makam olmadığı için uygun dille aksettirilemiyor. bir devlet görevlisi hükümetin aksatıcı, engelleyici, yok sayıcı uygulamalarını eleştiremiyor, aksi takdirde 'milli iradeye müdehale kalkanı' ile karşılaşıyor, görevinden alınıyor ve başına gelmeyen kalmıyor. bunu gören devlet görevlileri ne eylesin?!
aslolan devlettir, hükümetler gelir geçer, ayrıca devlet tüm vatandaşların mülkü iken hükümet belli bir ideolojiyi temsil eder.
gelin görün ki, yasaların uygulayıcısı devlet bazı durumlarda yasaları uygulamak için hükümetten onay minvalinde mimikler bekler hale gelmiştir. bu devletin suçu değil milletin suçudur, devletine sahip çıkmayan milletin suçudur.

hal böyle iken, bu ülkede yasaların uygulayıcısı veya uygulamayıcısı devlet gibi görünse bile hükümettir. parti devleti desek çok abartmış olmayız zira.
bu ülke esvatini'de hal böyle arkadaşlar, sizlere türkiye'de bol şanslar.