yavuz

usako usako
yavuz sözcüğü, orhon türkçesindeki yabız sözcüğünden gelir. yabız, kötü anlamına gelmektedir.
daha sonra eski anadolu türkçesi zamanında, b>v değişimine maruz kalmıştır ve eat'nin özelliklerinden biri olan yuvarlaklaşmaya uğrayarak bugünkü haline dönüşmüştür.
bu sözcük, aynı zamanda geçen yüzyıllarla birlikte anlam iyileşmesine uğramış; "mert, delikanlı, iyi, güzel" gibi anlamlara gelmeye başlamıştır.
felixizm felixizm
selim ile birleştiğinde daha bi' iyi olan isim. hani korkması gereken korkar sevmesi gereken sever yavuz selimleri ben korktum az önce şahsen *

hırsızı makbul değildir. ev sahibini bastırır
yaz ayında grip olan şanssız genç yaz ayında grip olan şanssız genç
eski türkçeden gelen bir kelimedir. göktürk kitabelerinde yabız olarak geçer (üstte kök tengri altta yabız yer kılındıkta ...) buradan da anlaşılacağı üzere kötü, pis, aşağılık anlamındadır. bunu da gök tanrı inancına göre gök iyiliği, kutu temsil ederken yer pisliği temsil eder. bu anlatılmak istenmiştir. çocuklarınıza isim verirken daha dikkatli olun benden söylemesi.