yazı

1 /
aytok aytok
ova anlamında olan yazı sözcüğü; yaymak, düzeltmek anlamına gelen "yaz" kökünden gelir. aynı kökten bir de (başa örtülen) yazma sözcüğü vardır.
feeriverona feeriverona
yazı ihanet eder,tehlikelidirde.söze karşı yazı;azı konuşmamaktır susmaktır sessizce inlemektir.
duras diyordu,walserse inadına susuyordu,tek derdi yitip gitmekti unutulmaktı.
bir bartleby işte,ulusta yok şimdilerde,artık o sıcak sözcüklerle kaynımı doyuramayacağım.
mar adentro mar adentro
"yazı, doğanın özünde olmayan bir eylem biçimidir.
hemen diğer tüm sanat dallarını doğada bulabilirsiniz.
müzik vardır doğada,
bir ırmak kenarına gidersiniz, suyun çeşit çeşit melodilerini dinlersiniz.
ormanın içinde kuşlar, böcekler, ağaçlar ritmik sesler çıkarırlar.
uzun süre tek başınıza doğanın içine karışırsanız görüntü sanatını da yakalarsınız.
fotoğraf ve sinema da vardır doğada.
ama yazı yoktur.
olmayan bir objenin fotoğrafını çekemezsiniz.
karanlıkta resim yapamazsınız.
işık, ses ve görüntü olmadan film çekemezsiniz.
ama yazı yazabilirsiniz.
yazıyı tüm sanat dallarının tepesine oturtan budur.
doğada olmayan tek sanat yazıdır.
ama yazı her zaman bir sanat değildir öte yandan.
mesaj yazarsınız, gazete çıkarırsınız, eleştirirsiniz.
yazı gayet ciddi bir konu olduğu kadar bir o kadar da ciddiyetsizdir.
shakespeare’i, tolstoy’u, wilde’yi yazarken bir düşünün.
ulvi şamanlar gibi ayin tadında yazar onlar.
dört duvar arasına kapanarak insanları ve yaşamı anlatırlar.
anlatmakla kalmaz çoğu zaman da yönlendirirler.
kendileri olmuştur onlar.
onları ciddiye almanız gerekir."

yalın ince
not: umarım herzevekil ne demek istemediğimi artık anlamıştır.
mevtai mevtai
anlaşılmak ister, anlaşılamıyorsa, değerini yitirir,
anlatmanın en zor ve en kolay yoludur.
okuyanın da birikimine ihtiyaç duyar.
çoğu kez en yetersiz kalanı en güzelidir.
ehe ehe
grafik tasarım bölümünde görülen derslerden biri. devamında tipografi gelir. hemen herkesin kopya çekerek ödevlerini yaptığı derslerdendir.
jouissance jouissance
gerçekte, yazı da, kendi yordamınca bir satoridir: satori (zen'de olay) bilgiyi, özneyi sarsan az ya da çok güçlü (hiç de görkemli olmayan) bir yer sarsıntısıdır: bir söz boşluğu gerçekleştirir. yazıyı oluşturan da bir söz boşluğudur; zen'in her türlü anlamdan bağışık bir durumda, bahçeleri, devinileri, evleri, demetleri, yüzleri, şiddeti yazmakta kullandığı çizgiler buradan kalkar." (r. barthes-göstergeler imparatorluğu)

batı'nın sözmerkezciliğinin aşırı yorumsamacı geleneğine karşın japon dilinin boşluklu yapısının yarattığı zenginlik sanırım barthes'ın bahsetmek istediği; boşluktan yazı doğar!
mustafa mustafa
yazının, kesin olarak neden bazı diller sağdan ve neden bazıları soldan başlandığı bilinmiyor. bazı hipotezler varmış ama fikir birliği sağlanamamış.
1 /