yeni ahit

nirvana nirvana
yeni ahit mesih isa'nın peygamberliği dönemindeki ilahi sözlerini kaleme alan dönemin şairleri matta, markus, yuhanna ve luka tarafından yazılmış semavi bir din olan hristiyanlığın kutsal kitabı.

bunların dışında çok sayıda incil yazılmış ancak kilise tarafından hristiyanlığın mukaddesliğini korumak amacıyla bunlardan sadece 4 tanesi kabul edilmiştir. diğerlerine örnek olarak;

(bkz: barnabas incili)
(bkz: yahuda incili)
bayermuhen bayermuhen
hayatımda okuduğum en büyük çelişkiler kitabı. bir kaç örnek vermek istiyorum.

*ii. samuel(6:23) de şunu okuyoruz:
"ve saul'un kızı mikal'in ölüm gününe kadar çocuğu olmadı"

*fakat ıı.samuel(21:8) de şunu okuyoruz:
"ve saul'un kızı mikal'in meholalı barzillay oğlu adriel'e doğurmuş olduğu beş oğlu..."

yani aynı kitabın bir yerinde mikal'in çocuksuz olduğu, başka bir yerinden beş çocuk anası olduğu yazılıyor.*ı. samuel (16:10-13) de okuduğumuza göre davud yesse'nin sekizinci oğluydu:
" ve yesse oğullarından yedisini samuel'in önünden geçirdi. ve samuel yesse'ye; rab bunları seçmedi, dedi. ve samuel yesse'ye dedi: çocukların hepsi bu mu? ve dedi: daha en küçüğü var, ve işte, koyunları güdüyor, ve samuel yesse'ye dedi:gönder de onu getirt. çünkü o buraya gelmeden sofraya oturmayacağız. ve gönderip içeri onu getirtti. kendisi kızıl gözleri de güzel ve bakışı hoştu. ve rab dediki: kalk onu meshet; çünkü bu o dur. ve samuel yağboynuzunu aldı, ve kardeşleri arasında onu meshetti, ve o günden başlayarak davud'un üzerine rabbin ruhu kuvvetle girdi. ve samuel kalkıp romaya gitti"

*lakin ı. tarihler (2:13-15) de okuduğumuza göre davud yesse'nin yedinci oğluydu:
"ve yesse ilk oğlu eliab'ın, ve ikinci oğlu abinadab'ın, ve üçüncü oğlu şimea'nın, dördüncü oğlu netanel'in, beşinci oğlu radda'nın, altıncı oğlu ostem'in, yedinci oğlu davud'un babası oldu"

yukarıdaki ayetlerden ilkinde davud'un yesse'nin 8. oğlu olduğu yazılıyken, ikincisi 7. oğlu olduğunu vurgulamaktadır.


bir örnek daha vermek istiyorum:

*tekvin(22:14) de şunu okudum:
"ve ibrahim o yerin adını yehova-yire koydu; nasıl ki bugüne kadar rabbin dağında tedarik olunacaktır deniliyor"

*çıkış(6:32-3)
"ve allah musa'ya söyleyip ona dedi: ben rabbim ve ibrahim'e, ishak'a ve yakup'a kadir olan allah olarak göründüm. fakat onlara yehova ismimle malum olmadım"

bu iki hikaye arasında tutmazlık vardır. çıkış'dan alınan parçada yehova isminin ilk defa musaya vayholduğu bildiriliyor. musa'nın zamanından evvel bu isim ibrahim, ishak veya yakub'a vahyolunmamıştı. lakin tekvin'den alınan parçanın söylediğine göre bu isim ibrahim'e bile vahyolunmuş ve ibrahim bu isme nispetle bir dağa yehova-yire adını vermişti.


son bir örnek:
*sayılar(33:38)
"ve rabbin emri üzerine kahin harun hor dağına çıktı ve israiloğullarının mısır diyarından çıkışlarının kırkıncı yılında, beşinci ayda, ayın birinde orada öldü"

*tesniye(10:6)
"ve israiloğulları beerot bene-yaakan'dan mosera'ya göçettiler. harun orada öldü ve orada gömüldü ve oğlu eleazar..."

aynı şahsın iki değişik yörede öldüğünden bahsediliyor. tüm bunlardan anlıyoruz ki değişik tarih yorumcuları zamanında kendi görüşlerini bu kitaba kaydedip allah'ın kelamı şeklinde göstermişlerdir.
rasmus rasmus
şimdi "yeni" kelimesi neye göre kime göre? "yeni ahit" denilen kitap gönderileli 2000 sene olmuş hala yeni addediyorsunuz. olmaz böyle şey. olmamalı. inanılmaz mantık hatası yani. yeni diye çocuk mu kandırıyorsunuz siz kuzum? bakın eski ahit'e "biz eskiyiz bakın 5000 sene oldu" diyerek baştan dürüstler. dürüst kutsal kitaplar da kalmadı memlekette azizim.