yhgp

a good day to die a good day to die
yeşilırmak havzası geliştirme projesi. amasya, tokat, samsun ve çorum'u içine alır.
amacı: erozyon, sel ve taşkınları önlemektir. bunlar önlenince tarım da gelişecektir.