you know what

otrivine otrivine
"bak ne dicem" cümlesinin ingilizcede kullanılan karşılığıdır . aslında birebir türkçe'ye çevrilmez ama yakın bir anlam taşır .