yürütmeyi durdurma davasında red kararına itiraz

giriniz kaydediliyor

işlem bitince otomatik olarak girinize yönlendirileceksiniz. hoşunuza gitmeyen bir şey varsa girinizi daha sonra düzenleyebilir veya tamamen silebilirsiniz.

girinize bir görsel eklemek için dosya veya dosyaları buraya bırakın
dosya(lar) otomatik olarak yüklenecektir.

(bkz: ) `` TR
tyrannicide
idari yargılama usülü kanununun "yürütmenin durdurulması"nı düzenleyen 27. maddesinde bu konu açıklanır:

iyuk madde 27/6. yürütmenin durdurulması istemleri hakkında verilen kararlar; danıştay dava dairelerince verilmişse konusuna göre idari veya vergi dava daireleri kurullarına, bölge idare mahkemesi kararlarına karşı en yakın bölge idare mahkemesine, idare ve vergi mahkemeleri ile tek hakim tarafından verilen kararlara karşı bölge idare mahkemesine, çalışmaya ara verme süresi içinde ise idare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararlara en yakın nöbetçi mahkemeye veya kararı veren hakimin katılmadığı nöbetçi mahkemeye kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere itiraz edilebilir. itiraz edilen merciler dosyanın kendisine gelişinden itibaren yedi gün içinde karar vermek zorundadır. itiraz üzerine verilen kararlar kesindir.

yani ret kararına karşı, maddede gösterilen merciye yedi gün içinde itiraz edilebilir ve 7 gün içinde itiraza ilişkin karar verilir, bu karar kesindir.
tyrannicide
"yürütmeyi durdurma davası" diye ayrı bir dava türü yoktur. yürütmeyi durdurma, iptal davasında bir tedbirdir. iki önemli hususun beraber gerçekleşmesi halinde, iptal davasında, yürütmeyi durdurma talep edilebilir. (tazminat, iptal.. gibi taleplerden biri olarak, onlar gibi) iptal davasında yürütmeyi durdurma talebi(varsa), öncelikli olarak görüşülür.
bahsedilen iki husus ise; uyuşmazlığın, telafisi güç ya da imkansız zararlar doğurması ve açıkça hukuka aykırılık olmasıdır. dolayısıyla doğrusu "yürütmeyi durdurma talebinin ret kararına itirazdır."