yusuf kaplan

ctrl x ctrl x
tehlike çanlarına dikkat!

temel meselemiz, varoluşsal: i̇slâm tarihinde ilk kez bir fetret dönemi yaşıyoruz: i̇slâm dünyası, bağımsız değil.
o yüzden bir 'i̇slâm dünyası'nın varlığından sözedemiyoruz. sadece müslümanların yaşadıkları coğrafyaların
varlığından sözedebiliyoruz.

i̇slâm dünyası siyasî olarak da, epistemolojik ve ontolojik olarak da bağımsız değil: müslümanların zihinleri,
düşünme biçimleri, hayat-dünya'ları, siyasetleri, eğitim anlayışları, i̇slâmî bir idrak ve tasavvur üzerinden
işlemiyor.

bu, tam bir donma, esen rüzgârların önünde savrulma, pergelini şaşırma ve arşimet noktasını yitirme hâlidir.

bunun temel nedeni: yaşadığımız medeniyet krizinin, bizim hem i̇slâm'la hem de dünyayla doğrudan ve doğurgan değil,
dolaylı ve simülatif / sahte ilişkiler kurmamıza yol açıyor olması. medeniyet gökkubbemizin çökmesi, i̇slâm dünyasında
i̇slâmî bir algılama, duyma, düşünme, varolma ve yaşama biçiminin inşa edilememesi.

tehlike çanlarına dikkat! temel meselemiz, varoluşsal: i̇slâm tarihinde ilk kez bir fetret dönemi yaşıyoruz: i̇slâm dünyası, bağımsız değil. o yüzden bir ''i̇slâm dünyası''n... yenisafak
bu başlıktaki 56 giriyi daha gör