z kuşağının geleceğe yön vermesi

doyen isg doyen isg
en genç seçmen kuşağı, kendinden öncekilerinin değiştiremediği yapıyı etkiledi.

sıkıntıları yaşamış nesillerin, kabullerini bozdu.

kendine biçilen yaşam tarzı ve kısıtlamalara itiraz etti.

bağırıp çağırmadan, minik dokunuşlarla, ülkeye yeni bir yön verdi.

sosyal medyada görünen dışında, gerçekten iyi yetişmiş bir genç nesil varlığını ve etkisini hatırlattı.

ne mutlu böyle iyi yetişmiş kuşak için, çok ciddi maddi manevi sıkıntılara katlanan, ailelere ve bilhassa annelere.düzenleme: burada bahsettiğim kişileri siyasi aidiyetlerinden bağımsız düşündüm.
lakatoss s lakatoss s
z kuşağı 2000 ve sonrasında doğan kişileri ifade ediyor. en büyükleri 19 yaşında. yaklaşık 2 yıldır oy kullanabiliyorlar.

türkiye'de kadınlarda doğumda yaşam beklentisi 81, erkeklerde 75. ortalama yaşam beklentisi ise 78 yaş.

tüm seçmenin yaş gruplarına göre dağılımı,
18-32 yaş grubu %36,
33-48 yaş grubu %35,
49+ yaş grubu %29

sözü edilen değişimin ana aktörlerinden olan chp seçmeninin ise yaş gruplarına göre dağılımı,

18-32 yaş grubu %34,
33-48 yaş grubu %32,
49+ yaş grubu %34

yani mevcut veriler chp seçmeni özelinde bu hipotezi doğrulamıyor.

kaynak: tüik, konda chp seçmen kümeleri (sevinç doğan)