zaman her şeyin ilacıdır

delilah delilah
yaşanan tüm acıların zamanla etkisinin azalacağını belirten söz öbeği. kayıplar ve gerçek acılar asla unutulmaz yalnızca etkisi azalır, ilk anın şoky atlatılır.
bu başlıktaki 128 giriyi daha gör