zamir

gentle giant gentle giant
cümlede varlıkların adları yerine kullanılabilen ve adların yerine getirdiği tüm işlevleri yerine getirebilen isim soylu sözcük. bu arada söylemeden geçmeyelim, dilimizdeki başlıca zamirler de bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar gibi uzayıp giden bir listeyle anılırlar. yalnız şöyle de bir gerçek var ki, her ne kadar tanım apaçık olsa da, hayat tecrübemiz gösteriyor ki, zamirler cümlede adın yerini tutsalar da, gerçek hayatta aynı duyguyu vermezler. insanlar kendilerinden o, bu, şu diye bahsedilmesinden hiç hoşlanmazlar. hatta bu söyleyişleri kabalık olarak nitelendirirler. bu söyleyişlere kızan, küsen, kırılan insanların sayısı da azımsanmayacak kadar çoktur. misal, aynı fikirde olmadığımız insanlar için "bunlar" diye başlanan cümleler kurmamız, insanların eve koşup, kapıyı çarpıp, yastığa kapanıp ağlamaya başlamalarıyla sonuçlanabilir. ama diyeyim bunlara dikkat edelim, sonra çulla, çapulla uğraşmayalım.