zeka

1 /
hell guardian hell guardian
bütün tanımlamaların üzerine ek olarak*; insanın doğada, diğer insanlar arasında, işte, okulda yani hayatta verdiği mücadele sırasında kullandığı, bütün bilgilerin, algılananların ve hissedilenlerin düşünce yoluyla yorumlanıp bir çıkar yol bulunabilmesi yeteneğidir.
insan beyninin silahıdır. iki ucu keskin kılıçtır.

insan, zekasıyla muhteşem buluşlar da yapar, söz gelimi; elektronikte uçar gider, ama aynı insanoğlu bu teknolojiyle (yani bu zekayla) korunan değerli mücevheri çalmak için muhteşem hırsızlık planları da geliştirebilir.
kornish kornish
zeka denen şey, zekanın, insanda tamemen şans eseri olduğunun bilincinde olmaktır. kim gen yapısını seçebilmiş ki? ya da kim ailesini seçmiş ve karşılığında aldıkları genetik miras ile övünmeyi haketmiş? gerçek zeka sahibi olan insan, bunun bilincinde olup, kendini herkes ile eş tuttuğu zaman, o zaman zeki insan olmuş olacaktır.

bu konuda genel bir ottan boktan çıkarım yapıp tespit insanı olursak, zeki ve kültürlü insanlar hakikaten dünyanın en uç noktalarında gezerler. ailesinden aldığı genetik mirasın yanına aristokrasiden dolayı aileden aldıkları kültür mirası da katık edilirse, dünyayı değiştirebilecek ya da kendilerini bitirebilecek bir insan doğar sonuçta. aralarındaki ayrım ufacıktır, ya hiç bir şeyin farkında olmadan, über insan mertebesinde olduğunu zannedecek ve içten içe bu görüşündeki hataların bilincinde olduğundan kendi güvensizliğini dış dünyaya abuk subuk şekillerde kendini kabul ettirme çabaları ile kompleksli hezeyanlar şeklinde yansıtacaktır. ya da diğer türlü, hakikaten bir zaman eline dünyayı değiştirme şansı gelecektir, ve olanaklarıyla bunu seçmeyi ya da seçmemeyi seçecektir.

yani nedir, zeka genelde kötü bir şeydir..
grunge olarak noktalayalım bu günkü anlamsız tespit yazımızı
(bkz: choose life)
granzyme granzyme
zeka, hayatı kontrol altına alabilmenin sınırını ayarlayan insana aittir kimi zaman. kendi başına anlamsız, cümle içinde kullanılınca anlam kazanan kelimelere benzer zeka... ayrıca bir paradoks fikir gibidir, ben zeki miyim? dediğinizde kendini abuk sabuk şeyler düşünürken içinde bulu verirsiniz birden bire...
mollacellad imam u azam mollacellad imam u azam
zeka;insanın fıtratlarını ve sıfatlarını tanıması için yeterli olmayan;indeterminizm ve varoluşsal koşullar çerçevesinde inanç;gönül kavramlarıyla tamamlanması gereken;tek başına oluşmasına izin verildiği vakit;mekanistik geri dönüşü olmayan birtakım tahribatlarla karşilaşılacağı;insan yapısına bir baskı teşkil etmemesi amacıyla;berki de dirençsel bir biçimde denge altına alınması gereken bir canlılık merkezidir.
hell guardian hell guardian
bir başka deyişle, genel görüş açısından daha dar açıya ve malumata sahip olunan bir olgudan öğrenilecek bir şeyler çıkarılabilmesi zeka isteyen bir yetenektir. çünkü insanın karşısına bir hoca geçip bütün mevzuyu anlattığı zaman bu zaten açıktır ve insana öğrenmekten başka yapacak bir şey kalmamıştır. burada öğretmen "üst"tür, daha geniştir. ancak işte insan karşısına çıkan daha "alt" olgudan öğrenecek bir malzeme çıkardığı anda zekasını kullanmıştır. kod çözücülük yapmıştır.
yazar gibi yazar gibi
bomba gibi bir şey. kimin elinde olduğuna göre nasıl zararlı ya da yararlı hale geliyorsa, zeka da kimin sahip olduğuna göre yön değiştirebilen bir silahtır.
1 /