zıkkımın peki

heroman heroman
insanlar arasında var olmuş ve kullanılan bir kavram olan zıkkımın yine anlamı bulunmayan bir kavramla birleştirilip argoda kullanılan bu kelime ortaya çıkarışmıştır. genelde sonunda ye gibi kelimeler de eklenebilir.