ziya paşa

3 /
bibok bibok
"ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz
şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde"

tanzimat dönemi aydınıdır. ki bana göre; o dönemden bu yana yetişen 3-4 aydından biridir.

tanım: aydın; kişileri, olayları ve fikirleri anın popülerliğine aldanmadan yorumlayabilen kimsedir.
hakanss hakanss
kendisinin

"kalkın ey felah-ı vatan dediler kalktık,
herkes oturdu biz ayakta kaldık"

beytini ne zaman okusam aklıma ülkücü hareket gelir. özellikle 12 eylül 1980 darbesinin yıl dönümü olan bugün de!
armagnac armagnac
asaf'ın mikdârın bilmez süleymân olmayan
bilmez insan kadrini âlemde insan olmayan

zülfüne dil vermeyen bilmez gönül ahvâlini
anlamaz hâl-i perîşânı hâli perîşân olmayan

rızkına kâni olan gerdûna minnet eylemez
âlemin sultanıdır muhtâc-ı sultân olmayan

kim ki korkmaz hakk'tan ondan korkar erbâb-ı ukûl
her ne isterse yapar hakk'tan hirâsân olmayan

itirâz eylerse bir nâdân ziyâ hâmûş olur
çünki bilmez kadr-ı güftârın suhandân olmayan
3 /