ziya paşa

3 /
bibok bibok
"ayinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz
şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde"

tanzimat dönemi aydınıdır. ki bana göre; o dönemden bu yana yetişen 3-4 aydından biridir.

tanım: aydın; kişileri, olayları ve fikirleri anın popülerliğine aldanmadan yorumlayabilen kimsedir.
armagnac armagnac
asaf'ın mikdârın bilmez süleymân olmayan
bilmez insan kadrini âlemde insan olmayan

zülfüne dil vermeyen bilmez gönül ahvâlini
anlamaz hâl-i perîşânı hâli perîşân olmayan

rızkına kâni olan gerdûna minnet eylemez
âlemin sultanıdır muhtâc-ı sultân olmayan

kim ki korkmaz hakk'tan ondan korkar erbâb-ı ukûl
her ne isterse yapar hakk'tan hirâsân olmayan

itirâz eylerse bir nâdân ziyâ hâmûş olur
çünki bilmez kadr-ı güftârın suhandân olmayan
3 /