zizek

marsilyali marsilyali
sağlam entellektüel birikime sahip olduğu düşünülen 8.nesil değerli bir yazardır, girileri biraz daha detaylı olsa sanki daha yaşamsal gücü destekleyen/tetikleyen mesajlar ihtiva edebilir. bu arkadaşımız tarafından bireysel güdü sınırının aşılması konusu açıklanmalı,detaylandırılmalıdır,derin bir bakış açısıyla tekrar tekrar incelenmelidir böyle bir durumu bizlerde "müthiş" desteklemeliyiz.

(bkz: bağımsız )