zoomorfik

tiginbey tiginbey
antik zamanlarda olan inançlar doğrultusunda hayvanlara dayanan zoomorfizm inancından doğan ve edebiyatta, sanatta, mimaride görünüş veya özellik bakımından hayvana ait olan, hayvana benzetilen terim. örneğin mimaride zoomorfik bezeme vardır.